top of page

סדנת ריתוך

חולצה

סדנת היכרות והתנסות עם הרתכת ועם יסודות הריתוך, במהלכן מכינים המשתתפים תוצר קטן. בסדנא נלמדים יודות הריתוך בעבודה עם פרופילים שונים ומתורגלים עקרונות החיבור בין סוגי חומרים, תוך כדי העבודה על התוצר.

למבוגרים ונוער מגיל 15

גיל המשתתפים:

1

מס' מפגשים:

חולצה
חולצה
bottom of page