top of page

סדנת נגרות - שרפרף

חולצה

סדנת נגרות במהלכה בונים המשתתפים שרפרף, תוך כדי למידה והתנסות בטכניקות קלאסיות של עבודה עם עץ מלא, תוך שימוש בכלי עבודה חשמליים וידניים.

למבוגר וילד מכתה ד'

גיל המשתתפים:

1

מס' מפגשים:

חולצה
חולצה
bottom of page