top of page

סדנת רוב גולדברג – המכונה המופלאה

חולצה

מכונת "רוב גולדברג" הוא שם של מערכת מסובכת מאוד, המורכבת מחלקים רבים ולעתים שונים מאוד באופיים, המבצעת תהליך ארוך, בתגובת שרשרת, על מנת לבצע בסופו של דבר פעולה פשוטה. 

מטרת הסדנה היא למידה התנסותית וחווייתית, יצירתיות, חשיפה לחוקים פיזיקליים, עבודת צוות וחשיבה מחוץ לקופסא. במהלך הסדנה אנחנו מעלים רעיונות, מתנסים, טועים ובעיקר עושים הרבה כיף.

מתאים לכל גיל, מכתה ד'

גיל המשתתפים:

1

מס' מפגשים:

חולצה
חולצה
bottom of page