top of page

לגו רובוטי

חולצה

במעבדה פועל קבוע חדר לגו רובוטי, הפותח בפני הקהל הרחב את ההזדמנות ללמוד ולהכיר ערכות לגו רובוטי כגון Wedo2, EVE3, Spike ובמקביל מאפשר משחק חופשי בלגו. בחדר הלגו הרובוטי קיימים מדריכים כתובים וכן ניתנת הכוונה צמודה על ידי נוער מחויבות אישית שהוכשר לתחום.

למבוגר וילד מגן חובה

גיל המשתתפים:

1

מס' מפגשים:

חולצה
חולצה
bottom of page