top of page
DALL·E 2024-01-14 18.24.43 - Enhancing the previous image of a home radio broadcasting sta
 < פרטי הסדנה

מרכז החדשנות MakeLab שמח להזמינכם/ן לשיחה על חוֹבְבוּת רדיו.
מי הם חובבי הרדיו? ומה זה חובבות רדיו?

חובבות הרדיו הוא תחביב מדעי וחברתי היא מטפחת את הקשר החברתי בעולם, מקדמת את יכולותיו הטכנולוגיות של החובב ומשתתפת בסיוע לשירות הציבור והמדינה, אך תועלתה העיקרית היא בקידום הטכנולוגיה, על ידי ניסוי והפעלה של שיטות ואמצעים חדשים.

בהרצאה נציג את התחביב שהוא למעשה תחום עשיר טכנולוגיה שמאגד בתוכו ידע, בנית ציוד, שיפור מערכות קיימות ופיתוח אמצעי תקשורת חדשים.

צוריאל ריינשטיין ומשה אינגר, חובבי רדיו מילדותם, מדריכים ומרצים בקורסי חובבים, יושבי ראש לשעבר ב"אגודת חובבי הרדיו בישראל", בוחנים מטעם משרד התקשורת וצורי מתנדב מטעם האגודה במשרד התקשורת בנושא ספקטרום התדרים.

ההרצאה תתקיים ביום חמישי, ה-2.8.24 בשעה 19:00 ומיועדת למבוגרים ונוער (14+).

משך ההרצאה כשעה ולאחר מכן יהיה זמן לשאלות ומינגלינג.  

ההשתתפות ללא תשלום אך כרוכה ברישום מוקדם.

MakeLab Talk"חוֹבְבוּת רדיו" 
עם צוריאל ריינשטיין ומשה אינגר
מלאו את הפרטים שלכם/ן להרשמה
אני מעוניין להרשם ל-
bottom of page