top of page

בניית משחק דיסקיט (Pucket)

חולצה

משחק זה לקוח מהמסורת האירופאית של המאה שעברה ומיועד לשני שחקנים. 

בסדנה לומדים המשתתפים לבנות את לוח המשחק, משייפים ומדביקים את הלוחות, חותכים בלייזר את הדיסקיות וצובעים את הלוח בטכניקות מעניינות. 

לאחר הבנייה מובטחות שעות של הנאה מהמשחק בבית.

למבוגר וילד מכתה ד'

גיל המשתתפים:

1

מס' מפגשים:

חולצה
חולצה
bottom of page